LÄGENHETSDÖRR OCH INNERDÖRRAR

Ansvar Boende

Ansvar Föreningen

Ytterdörr: Ytbethandlig inre drörrblad med tillhörande karm, list, foder 

 

Till ytterdörren hörande handtag, dörrklocka, tätningslist och låsanordning, brevinkast

 

Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm och ev. glas

 

Säkerhetsdörr med tillhörande karm, list och foder

X

 

Säkerhetskedja och säkerhetskåpa över låsvred 

X

 

Ytbethandling yttre dörrblad, karm och foder.  Namnskylt

 

 X