Styrelsen 2021-2022

Ordförande Muris Lelic Frontgatan 5B  Tel 070-597 02 53
Vice ordförande Martin Pytel Frontgatan 5A  Tel 073-939 39 14
Sekreterare      
Ledamot Saeed Moradi Frontgatan 5A  Tel 070-375 51 27
Ledamot Robert Modéer Frontgatan 1C  Tel 070-837 14 25
Ledamot/Förvaltare Anna Klint Riksbyggen  Tel 042-18 66 14
       
Suppleant Maria Juric Frontgatan 6  Tel 076-036 13 16
Suppleant Perica Slisko Frontgatan 4  Tel 073-084 88 83
Suppleant/ekonom Mohammed Abdulrahman Riksbyggen  Tel 042-18 66 09
       
       
Revisor  Bo Ekstrand Frontgatan 5C   Tel 070-536 24 08
Revisor, suppleant      
       
       
Valberedningen:      
Sammankallande Ramo Hadzajlic Frontgatan 5A Tel 070-444 72 81
  Marija Katinic Frontgatan 1C Tel 073-753 73 02